Nederlandse Algemene Danssport Bond

Bondsraad

De 24-koppige Bondsraad van de NADB bestaat op dit moment uit de volgende personen met tussen haakjes het jaar tot wanneer zij benoemd zijn:   Hannie Zeeman (2022)   Piet Koeken (2022)       Geraldine Voost (2022) Henk Peter Vos (2022) Stefan Cloudt (2022)   Rob Neuhaus (2022)  

lees meer