Nederlandse Algemene Danssport Bond
header-vooruitgangheader_wdsfheader-noc-nsf

Alle NADB bestuursleden

Hieronder vindt u meer informatie over de NADB bestuursleden.

Voor de NADB reglementen lees deze sectie

 

Het bestuur bestaat uit:

Jeffrey van Meerkerk : Voorzitter
Vacature : Secretaris
Niek Burg : Penningmeester
Jeroen Koene : Algemeen bestuurslid sportparticipatie & ICT 
Hannie van der Geest : Algemeen bestuurslid Top- en Wedstrijdsport
Vacature : Algemeen bestuurslid Sponsoring, Marketing & Communicatie 
   

 

 

Voorzitter Jeffrey van Meerkerk

Contact:

jeffrey.van.meerkerk@nadb.eu

Bestuurslid Jeroen Koene

Contact:

jeroen.koene@nadb.eu

 
Bestuurslid Hannie van der Geest

Contact:

Hannie.van.der.geest@nadb.eu

 

Penningmeester Niek Burg

Contact:

niek.burg@nadb.eu

 

Rooster van aan- en aftreden bestuur NADB

 

Rooster van aan- en aftreden per november 2018:

Naam Functie 1e benoeming 2e benoeming 3e benoeming aftreden
Jeffrey van Meerkerk :Voorzitter voorjaar 2012 voorjaar 2015 najaar 2018 najaar 2021
Niek Burg :Penningmeester voorjaar 2015 voorjaar 2016 voorjaar 2019 voorjaar 2022
Jeroen Koene :Lid voorjaar 2017 voorjaar 2020 voorjaar 2023 voorjaar 2026
Hannie van der Geest :Lid najaar 2018 najaar 2021 najaar 2024 najaar 2027

.

.